INDE


Lærerstafetten: Ole Andreesen

I denne nye serie prøver Illustreret Bunker at give ordet til vores undervisere. Hvem er de, når de ikke underviser? Har de selv haft drømme engang? Hvordan er de endt på JH? Underviserne får her mulighed for at komme myterne til livs. Mød her Ole H. B. Andreesen (fuld længe)…


Næste skridt: Niveaudeling

Skolens fremtid kan meget vel komme til at indeholde mere specialisering, niveaudeling og en udsigt til færre holdtimer. Det er indtrykket efter tre workshops i Frøberts Auditorium om Journalisthøjskolens omstrukturering.


Højskole: Der mangler gennemsigtighed

De håbefulde ansøgere, der søger ind på Journalisthøjskolen her til foråret, vil ikke længere få en specificeret oversigt over deres resultater fra prøven. I stedet opfordres de til at møde op, når skolen gennemgår prøverne i juni.


16 opgaver forsvundet

OPDATERET: En optælling viser, at der er 16 huller i karakterprotokollen for 2.semesters samfundsfagseksamen. 16 opgaver er ikke blevet bedømt. Årsag: De er blevet væk.


Har der været ild i computerne?

De seneste dage på DJH har været prægede af frustrationer over skolens IT-systemer. Den eneste melding om IT-problemerne, som skolens elever har fået, er en mail fra studiekoordinator Anne-Cathrine Aune List. Illbunker.dk har talt med IT-chef Niels Mørk for at få en forklaring.
Journalistik på prøve

To ugers journalistisk vinterskole for 7800 kroner. Det er prisen for Journalisthøjskolens nye tiltag, som skal afstemme forventninger mellem kommende studerende og skolen. De 19 elever undervises af Mette Mørk, som siger, at formålet med skolen ”er et spørgsmål om at formindske frafaldet”.


Ingen øl i januar

Mange studerende på Journalisthøjskolen har undret sig over Fredagsbarens midlertidige pause i januar. De lukkede døre skyldes primært, at der endnu ikke er styr på den nødvendige alkoholbevilling, som også skabte problemer i december.