Rustur eller ej: Skal andet semester også afsted til Visby?

Andet semester vil til Visby. Men som de eneste på skolen kan de blot se til, mens både første og tredje semester skal afsted i efteråret. Andet semester bliver efterladt tilbage på Katrinebjerg med spørgsmålet om hvordan, hvornår – og om de overhovedet kommer afsted.

Tekst: Thit Lund Bording

Udgivet den 07. oktober 2021

Det hele handler om en weekend i Visby. Hvert semester tager de nye journaliststuderende afsted på rustur til Visby, som en del af det rusforløb, der skal være med til at skabe trivsel og fællesskab. Men siden corona lukkede det danske samfund ned i marts 2020, har rusforløbene for de nye studerende været ramt.

Her gik det værst udover de nuværende journaliststuderende på andet semester, der havde studiestart i vinteren 2021 over Zoom og havde et minimalt omfang af rusarrangementer til at ryste dem sammen og skabe trivsel. Derudover blev den ellers planlagte rustur til Visby heller ikke en realitet på grund af de mange restriktioner pålagt af regeringen.

De studerende på tredje semester havde også mange begrænsninger på deres rusforløb, men de kan trods alt se frem til deres rustur i november. Deres rustur var allerede planlagt og betalt for, da det danske samfund lukkede ned og gjorde, at resten af rusforløbet, rustur inkluderet, ikke kunne afholdes. Derfor er deres rustur kun blevet udskudt og altså ikke aflyst som andet semesters. 

Andet semester øjner muligheden for en rustur

Folketinget har bevilget midler til DMJX, der skal skabe trivsel blandt eleverne i kølvandet på coronapandemien.

Det skabte et håb hos andet semester om, at nogle af pengene kunne gå til en rustur. Konrad Cornelius Rasmussen er en af de elever, der øjnede muligheden for en rustur. Han er journaliststuderende på andet semester og har taget fat i ledelsen i håbet om at kunne tage med sit semester til Visby. 

“Vi ved, at der er nogle penge, og at skolen gerne vil arbejde med os, hvis vi tager noget ansvar selv. Det er meget på vores egne skuldre, hvis vi vil have noget, og det vil så blive engang i foråret.” 

Konrad Cornelius Rasmussen har sammen med sin medstuderende Mads Ravn valgt at være primus motor for, at andet semester kan komme på rustur. Men et konkret rustursarrangement kan uddannelseschef for journalistuddannelsen på DMJX, Henrik Berggren, dog endnu ikke love.

“Der er ret vide rammer for, hvad vi kan bruge de her penge på. Men en rustur synes jeg absolut er relevant at søge til. Jeg bliver bare nødt til at have det lille forbehold, at det vælter ind med forslag i øjeblikket, så vi skal jo prioritere på en eller anden måde,” siger han. 

En halv million til trivsel

Henrik Berggren bekræfter, at DMJX har fået bevilget 500.000 kroner af Folketinget til trivselsfremmende arrangementer. Dette er grundet coronapandemiens følger for de studerendes trivsel. Pengene er ikke øremærket til bestemte initiativer og kan derfor gå til mange forskellige arrangementer og aktiviteter på tværs af semestre og uddannelser. Den eneste betingelse er blot, at de anses som fornuftige og af trivselsfremmende karakter. 

“Vi havde et godt møde med De Studerendes Råd, hvor der kom rigtig mange gode ider på banen, og vi prioriterede så at sætte nogle ting i gang. Så det, vi skal have set på nu, er, hvor vi er henne økonomisk,” siger Henrik Berggren og fortæller, at det vælter ind med forslag. Han modtager, hvad han kalder ønskelister fra alle uddannelser på DMJX. 

“Hvad vi lige ender med at kunne prioritere, ved jeg ikke. Men det er hurtigt noget, vi kan tage stilling til.”

Selvom nyheden om trivselspengene glæder Konrad Cornelius Rasmussen, mener han, at ledelsen skulle have givet lyd fra sig tidligere. 

“At de har fået en halv million kroner kunne de måske godt have meldt til os, og at der var en mulighed, for at vi kunne komme afsted, hvis vi havde lyst,” siger han.

Selvom Henrik Berggren ikke kan love en konkret aftale om en rustur, er der derimod afsat midler til et trivselsarrangement for andet semester engang i oktober måned. Dagen vil have et fagligt indhold, men vil hovedsageligt have til formål at give semestret mulighed for at møde hinanden. 

“Vi tænker ikke som sådan, at andet semester har noget til gode, fordi rusforløbet jo har et ganske bestemt formål: at de nye studerende kommer godt i gang på uddannelsen, og det er de jo allerede,” siger Henrik Berggren. 

Han uddyber, at det, ledelsen i stedet vil gøre, er at styrke trivslen med en række allerede igangsatte initiativer. Disse arrangementer kommer til at omfatte alle semestrene – og altså ikke specifikt andet semester. 

Henrik Berggren forstår, at de studerende på andet semester gerne vil på rustur, men tilføjer, at han ikke har været bekendt med dette ønske før nu. 

“Skolen ville normalt give et tilskud til den her rustur. Det har de ikke fået, og det vil de gerne have. Det synes jeg da er fair. Der er, så vidt jeg ved, ikke nogen, der har bedt om at få pengene. Og derfor har de sådan set heller ikke fået et nej,” siger han. 

 

Rustur på eget initiativ

Hvis en aftale om rustur kommer i hus, bliver det med penge fra fonden svarende til det beløb, DMJX normalt finansierer til rusturen. Her er der tale om 350 kroner per deltager, mens resten af pengene til arrangementet vil komme gennem egenbetaling fra de studerende. Derudover vil planlægning og udførelse også være overladt til de studerende med Konrad Cornelius Rasmussen, Mads Ravn og de andre rusværter fra andet semester i spidsen. Turen vil komme til at ligge i foråret 2022. Henrik Berggren er positivt stemt overfor initiativet. 

“Det her med at lave en rustur til andet semester, hvis det er det, de studerende tænker vil være et godt trivselsfremmende initiativ, kan jeg let forestille mig ville være en aktivitet, man godt kunne bruge omkring 30-35.000 på. Det synes jeg lyder rigtig fornuftigt,” siger Henrik Berggren.

Konrad Cornelius Rasmussen og Mads Ravn har søgt om penge til at finansiere rusturen for andet semester. Ansøgningen er endnu ikke blevet behandlet.

“Vi har ikke nogen køreplan klar endnu, da det er stadig på idébasis, men det er positivt, at skolen viser velvilje til at arbejde med os og give os en chance for at stable noget på benene. Så må vi se om det kan lade sig gøre. Nu er den i hvert fald skubbet over til os.”