Debatmøde i Frøberts: Hvorfor kortere praktik?

Rektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Jens Otto Kjær Hansen, mener, at beslutningen om at forkorte praktikken er den eneste udvej. FOTO: Alex Luka Ladime

KaJ afholdte den 26. april et debatmøde, hvor de studerende kunne blive klogere på DMJX-bestyrelsens beslutning om at forkorte praktikperioden for journaliststuderende. Der blev diskuteret, stillet spørgsmål og spist kage.

Af Sarah Fisker Henriksen

Da bestyrelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole meldte ud, at praktikken bliver kortet ned fra 18 til 12 måneder, skabte det en del postyr på forskellige fora på Facebook. Der var vrede opslag fra studerende, der ikke forstod skolens beslutning og forvirring om, hvem der bliver ramt af den forkortede praktik. Netop den forvirring ønskede KaJ at forvandle til klarhed med debatmødet.

”Vi vil gerne have, at de studerende tager del i debatten på et oplyst grundlag. Og så skal de studerende vide, at vi tager dem alvorligt. Vi lader ikke bare tingene ske hen over hovedet på dem,” siger Christopher Bering Baden, der er juniorkonsulent i Dansk Journalistforbund.

I auditoriet Frøberts tropper studerende og andre interesserede op for at lytte til panelet, der i dagens anledning skal diskutere beslutningen om kortere praktik. Panelet består af rektor, Jens Otto Kjær Hansen, samt bestyrelsesformanden for DMJX, Lisbeth Knudsen. Derudover er chefredaktøren på Nordjyske Medier, Turid Fennefoss Nielsen, med for at repræsentere arbejdsgivernes perspektiv, og Sofie Clausen, formand for De Studerendes Råd, er til stede for at tale de studerendes sag. Sidste mand i panelet er Henrik Bruun, der er forhandlingskonsulent i Dansk Journalistforbund.

Astrid Louise Jensen, formand for KaJ, stiller spørgsmål på vegne af studerende, der har skrevet på Facebook. FOTO: Alex Luka Ladime

Praktikløsning

Ved de sidste mange Store Match-dage er flere journaliststuderende gået skuffede hjem, fordi telefonen ikke ringede med gode nyheder fra et medie. I april lå ”Panikdagen”, som det hedder i folkemunde, igen for døren, og knap 100 studerende stod uden praktikplads.

Fra skolens side er man nødt til at skride til handling. Skolen er underlagt en lov, der giver DMJX ansvaret for at få de studerende i praktik. En lov, som hverken RUC eller SDU er bundet af, fordi de ikke er professionsbacheloruddannelser, som journalistuddannelsen på DMJX er.

Ved at forkorte praktikperioden til 12 måneder mindsker man praktikbehovet med cirka 100 pladser, viser tal fra rektor Jens Otto Kjær Hansen. Det svarer til den aktuelle mangel.

Praktikforkortelsen skal ske som en femårig forsøgsordning og kommer til at træde i kraft for de studerende, der skal starte til sommer.

Hvis der pludselig skulle komme en anden løsning på praktikmanglen, aflyser man forsøgsordningen, forsikrer bestyrelsen på DMJX.

Jens Otto Kjær Hansen er ikke glad for beslutningen, men det var ifølge ham den eneste udvej.

”Vi synes heller ikke, at det er en god løsning. Men det er den bedste ud af de mulige alternativer,” siger han.

”Hovsa-løsninger” og mindre løn

Formand for De Studerendes Råd, Sofie Clausen, havde ikke meget positivt at sige om bestyrelsens beslutning om kortere praktik til debatmødet. Hun kalder beslutningen for en ”hovsa-løsning” og anklager bestyrelsen for at have ”sovet i timen”. Hun foreslår i stedet, at man neddimensionerer optaget på skolen yderligere end det, man i forvejen har gjort. Færre studerende, færre konkurrenter om praktikpladserne.

Både Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand på DMJX, og rektor, Jens Otto Kjær Hansen, argumenterer mod at reducere optaget yderligere.

”Et lavere optag af studerende vil få en skadelig effekt på skolens økonomi, og det går ud over kvaliteten af undervisningen,” siger Lisbeth Knudsen.

Turid Fennefoss Nielsen, chefredaktør på Nordjyske Medier, peger i stedet i en anden retning. Ifølge hende bør man sætte praktikanternes løn ned, så flere medier har råd til at ansætte praktikanter.

Lavere praktikløn kan blive en realitet, siger forhandlingskonsulent i Dansk Journalistforbund, Henrik Bruun. Til efteråret skal han sidde med til forhandlingerne mellem Dansk Journalistforbund og praktikstederne.

Holdningerne er mange i diskussionen om, hvorvidt de journaliststuderendes praktikperiode skal skæres til 12 måneder. FOTO: Alex Luka Ladime

Fremtidige praktikanter får færre muligheder

Efter alle mand i panelet har fået deres taletid, bliver mikrofonen sendt rundt blandt de tilstedeværende i Frøberts. KaJ sender også live på Facebook, og spørgsmålene ruller ind i kommentarfeltet.

De studerende er meget optagede af konsekvenserne ved kortere praktik: Bliver vi dårligere journalister?

Turid Fennefoss Nielsen er ikke positivt stemt over for beslutningen om at forkorte praktikken. Hos Nordjyske Medier ansætter de kun 18-månederspraktikanter, dog med få undtagelser. Som praktikant her får man lov til at prøve kræfter i de forskellige afdelinger, hvor man skal fordybe sig i blandt andet nyheder eller sportsjournalistik. Der er også planlagt et projektorienteret forløb, hvor alle praktikanterne skal arbejde sammen om et selvstændigt projekt. Den model kan ikke efterleves, hvis praktikken bliver sat ned til 12 måneder, mener Turid Fennefoss Nielsen. Og det går ifølge hende ud over praktikanterne.

”Man får ikke et særligt dybt kendskab til arbejdsprocessen på en medieredaktion, når man kun er i praktik i 12 måneder. Praktikanterne får færre muligheder, når de er færdiguddannede, som resultat af kortere praktik,” siger hun.

Kagekrummerne bliver børstet af bordene, og kameraet bliver slukket, idet ordstyrer Christopher Bering Baden slutter af og takker panelet og de studerende for at møde op. Der er cirka 60 studerende til stede i Frøberts og mellem 60 og 90, der følger med i livestreaming på Facebook.

Be the first to comment on "Debatmøde i Frøberts: Hvorfor kortere praktik?"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*