Modsvar til Lars Bjergs debatindlæg

Dette er debatredaktørens modsvar til denne udgaves indlæg fra Lars Bjerg om interviewet med Abdel Aziz Mahmoud i Illustreret Bunker.

Af Alexander Kokkedal, debatredaktør

Udgivet den 11. oktober 2019

Lars Bjerg fik sit debatindlæg bragt i denne udgave af Illustreret Bunker, et indlæg med udgangspunkt i skribent Julie Tilsteds interview med Abdel Aziz Mahmoud i juniudgaven af vores avis. Da Bjerg sendte sit indlæg, gav jeg ham på lige fod med alle vores andre debattører en skriftlig feedback. 
For hans vedkommende gik feedbacken på, at han efter min vurdering havde fejlfortolket Abdels pointer.

Nu har vi alle ret til at fortolke og have hver vores mening. Det er ikke en debatredaktørs opgave at ændre på det. Men jeg vil gerne kvalificere skribenters fortolkninger, hvis de efter min mening ignorerer relevant kontekst eller argumenter, der taler deres fortolkninger imod.

Bjerg ville desværre ikke tage stilling til feedbacken. ”Du er til gengæld i din fulde ret til at vælge ikke at bringe indlægget.Det bliver jeg ikke engang fornærmet over,” skrev han til mig. Som det eneste gav jeg teksten en rubrik og fik underrubrik fra Bjerg. 
I stedet bringer vi Bjergs indlæg med vores modsvar. Jeg har været i kontakt med Julie og Abdel. Ingen af dem ønsker at være afsender for et modsvar, men gav mig pointer at gå videre med.

Fortolkning af artiklen
Bjerg skønner, som jeg forstår teksten, at Abdel taler for, at journalister må give udtryk for ikke-faglige holdninger i journalistik. Jeg mener ikke, at der er belæg for den påstand. Det er heller ikke det, Abdel selv mener, han sagde, eller som Julie kunne forstå på ham. 

Abdel nævner i artiklen eksemplet på værterne i Aftenshowet, som ikke udfordrer en gæsts påstand om ikke at have brændt Koranen af. Her vælger værterne at være neutrale ved at tillægge alle holdninger samme vægt i stedet for at indtage den objektive ”holdning”, at der findes en sandhed at afdække. Senere i sit indlæg kritiserer Bjerg Abdels opfattelse af, at holdninger hører hjemme i journalistik, hvis de er korrekte. Dog har Bjerg taget dette ud af en kontekst. Af samme sætning i artiklen fremgår, at holdninger også skal være ’saglige’ og ’faglige.’ Blot at tage ordet ’korrekte’ med giver indtryk af, at Abdel efterspørger politisk korrekthed i journalistik. Hvilket nok ikke er det indtryk, de fleste læsere får, hvis man tager alle ordene med.

Kritik er legitimt
Dybest set er Bjerg og Abdel enige, for de mener det samme og taler bare forbi hinanden. Der findes en sandhed derude, som det er journalistens opgave at afdække. Journalisten skal ikke frygte at virke partisk ved at sige, hvad der kan bevises uden tvivl er sandt. Det er helt reelt af Bjerg at rette kritik mod Illustreret Bunker, hvis formidlingen for ham virkede uklar.

Det er meget let som redaktion at indtage en Kejserens nye klæder-holdning om, at det er læseren, der er dum, hvis de ikke forstår en artikel, som den er ment. 
Men formidler bærer ansvar for fortolkning. I hvert fald når læseren oprigtigt prøver at forstå en tekst. Så ansvar for uklarheder bærer vi gerne. Teksten kunne være entydig. Redaktionen erkender også, at artiklen burde have nævnt, hvem Abdel mener, der glemmer at fortælle journalister, at de må have holdninger.

Den del af Bjergs indlæg, der afhængigt af fortolkning er brodden af hans kritik, tager vi på os. For vi kan alle blive bedre, og ingen er hævet over kritik. Hverken Illustreret Bunker, Abdel Aziz Mahmoud eller DMJX’ videnskabelige eller andet personale.