I skyggen af journalisterne: Kommunikatører føler sig glemt

I skyggen af journalisterne: Kommunikatører føler sig glemt

I skyggen af journalisterne: Kommunikatører føler sig glemt

Kommunikatører på DMJX Aarhus føler sig ikke altid som en del af det store fællesskab, men det kræver en indsats fra flere sider, hvis kulturen skal ændres. Ikke mindst fra kommunikatørerne selv.

TEKST & Illustration: Katrine å. edvardsen  

Udgivet den 12. maj 2022

DMJX i Aarhus er prydet af flotte pressefotos og fængende rubrikker, men hvor er planchen med den skarpe pressemeddelelse eller kampagnen, der gik viralt?

Kort efter studiestart i efteråret 2021, gav det nye hold af kommunikationsstuderende udtryk for, at de følte sig forbigået. Efter opfordring fra underviser og semesterkoordinator Helle Tougaard, sendte de studerende en mail til hende, hvor de beskrev en række eksempler på problemet.

 Helle Tougaard har også selv øje på problematikken. Hun har blandt andet bemærket, at der en tendens til at glemme at præcisere, hvilken uddannelse man mener, når man omtaler et semester på skolen.

”Det er for eksempel i Illustreret bunker. Jeg læste en udgave i efteråret, og hver gang der stod, at nu skal 4. semester sådan og sådan, så tænkte jeg: På hvilken uddannelse?”, siger hun og fortæller, at det nok er en kultur, der har rod i skolens lange historik som journalistuddannelse.

Og det er ikke ligetil at ændre en kultur. Helle Tougaard nævner, at hun godt kan blive træt af at høre sig selv pippe op om, at journalisterne tager for givet, at vi snakker om journalistuddannelsen. Der er grænser for, hvad skolen kan gøre, mener hun, og det er ikke nok, at kommunikatørerne peger på uretfærdighederne. De må også selv sparke døren ind.

Startede ved bazaren

Det var foreningernes bazar, der i starten af september efterlod flere af de nye kommunikationsstuderende med en bitter smag i munden. De studerendes dårlige oplevelser blev diskuteret på semesterets ene hold, hvor Helle Tougaard, der i perioden havde holdet til Journalistisk Metode, opfordrede et par af de studerende til at formulere deres oplevelser i en mail til hende.

Den 6. september, fire dage efter bazaren, modtog Helle Tougaard en mail fra de studerende, hvor de beskrev deres oplevelser. Det første eksempel i beretningen var fra det indledende oplæg, hvor skolens foreninger præsenterede sig.

”Under præsentationerne af de forskellige foreninger blev der udelukkende snakket til journalisterne, hvor adskillige foreninger også direkte nævnte: ’Vi har brug for jer nye journaliststuderende’”, stod der i mailen.

Derefter bliver der i mailen berettet om, hvordan et par af de studerende oplevede at blive afvist af foreningernes repræsentanter med forklaringer som, “Det er egentlig mest for journaliststuderende” eller “Vi har ikke lige prøvet at have en kommunikationsstuderende med på holdet før”.

Sidst i mailen fortæller skribenten om sin egen oplevelse ved bazaren.

”Jeg undlod slev at nævne, at jeg er kommunikationsstuderende, så jeg i det mindste kunne få en dialog i gang med de forskellige repræsentanter fra de forskellige foreninger”, skriver den kommunikationsstuderende. Hun understreger dog, at hun ikke selv oplevede direkte eller indirekte afvisninger fra alle foreninger.

Den 13. september, syv dage senere, sendte Helle Tougaard de studerendes beretning videre i en mail til Jens Grund, som på det tidspunkt var konstitueret rektor. Helle Tougaard tilføjede i sin besked, at skolen jo understøtter foreningerne økonomisk. Så det kan ikke passe, at der er en uddannelse, som ikke kan være en del af foreningerne.

Allerede dagen efter tikkede et svar ind i hendes indbakke. Han var selvfølgelig ked af at høre om hændelsen, og han opfordrede de studerende til at melde sig ind i DSR, da det er gennem dem, at foreningerne modtager støtten.

”Og så må jeg jo erkende. Det var ligesom det. Så gjorde jeg jo ikke mere ved det, fordi så var vi også langt henne på semesteret, og så var der også mange andre ting”, siger Helle Tougaard.

DSR består i dag af syv  kommunikatører og fem journalister, hvoraf formanden, kommunikationsstuderende Marie Smidt Laursen, er fra samme semester, som de studerende, der sendte mailen.

 

”Det er svært at komme med ordentlige eksempler. Det bliver bare til en samling af små ting, der hober sig op.”

 

– Maria Sejr, kommunikationsstuderende på DMJX

 

Mange bække små

Maria Sejr fra 2. semester på kommunikation var ikke med til at skrive mailen til Helle Tougaard, men også hun kan genkende flere af de scenarier, den beskriver. Det er dog ikke kun bazaren, der har gjort, at hun føler, at kommunikationsuddannelsen bliver ekskluderet. Nye eksempler har meldt sig siden da. Det er mange små oplevelser i hverdagen, der tilsammen bekræfter Maria Sejr i, at oplevelsen til bazaren var et tegn på et større problem.

”Det er småting, som at de glemmer at nævne kommunikation i åbningstalen til fagfestivalen eller når en gæsteunderviser ikke har fået at vide, at vi er kommunikatører og ikke journalister”, siger kommunikationsstuderende Maria Sejr.

Hun tilføjer, at det kan være svært at argumentere for, hvordan de journaliststuderende farvoriseres.

”Det er svært at komme med ordentlige eksempler. Det bliver bare til en samling af små ting, der hober sig op.” siger Maria Sejr.

Maria Sejr meldte sig samme efterår til at hjælpe med at planlægge DMJX’ fagfestival, men oplevede, at det var svært at få arrangeret indhold til kommunikatørerne.

”Vi var kun tre fra kommunikation, og vi kunne ikke komme til de første møder, fordi vi skulle aflevere opgaver de dage. Da vi kom, havde de allerede kontaktet oplægsholderne, og vi kunne jo hurtigt se, at der kun var to af indslagene, som var kommunikationsfaglige,” siger hun.

De to kommunikationsfaglige indslag var et oplæg med Googles danske kommunikationschef og et oplæg med Nationalmuseets historiefortæller på sociale medier. Festivalens resterende 25 oplæg, debatter, workshops og masterclasses handlede alle om forskellige former for journalistik på skrift, lyd eller tv.

Maria Sejr og hendes to medstuderende skyndte sig at melde sig på de to kommunikationsoplæg, men de kunne ikke lade være med at undre sig over, at der ikke blev gjort mere for at lave kommunikationsfagligt indhold til festivalen.

”Det er lidt sjovt, at man kan kalde det en fagfestival, når det ikke er alle fag, der er ordentligt repræsenteret”, siger hun og forklarer, at det var en fornemmelse alle tre kommunikationsstuderende sad med, og som hun også siden har hørt fra andre kommunikatører.

 

”Noget af det jeg får at vide, er: Hold så op med at være ofre! I skal også presse på. De må selv komme og sparke døren ind. De må selv gøre noget.”

 

– Helle Tougaard, underviser og semesterkoordinator på kommunikationsuddannelsen

 

Journalistuddannelsen er større og ældre

At der ikke blev arrangeret flere kommunikationsfaglige indslag til festivalen, skyldes højst sandsynligt, at der ikke var flere kommunikationsstuderende repræsenteret blandt arrangørerne. Det var nemlig i høj grad de studerende selv, der formede programmet. Det kan dog blive svært at få lige så mange kommunikatører som journalister til at engagere sig i de fælles projekter.

Lige nu er der 4-5 journalister pr. kommunikatør på skolen, men normalt ville det tal ligge på 6 journalister pr. kommunikatør. Det skyldes, at der i sommeren 2021 helt ekstraordinært startede 30 ekstra studerende på kommunikation som følge af et corona-særtilskud. Kommunikationsuddannelsen tæller normalt 50 studerende pr. semester. Derudover starter der kun kommunikatører om sommeren i Aarhus, da vinterstartsholdet har til huse på DMJX i København.

En anden væsentlig forskel på de to uddannelser er deres levetid. Danmarks Journalisthøjskole blev oprettet i 1962. Kommunikationsuddannelsen blev til i 2011. DMJX bliver også stadig kaldt Journalisthøjskolen i folkemunde, og ifølge Helle Tougaard er skolens historik en af de ting, som kommunikationsuddannelsen kæmper imod.

”Oprindeligt var det en skole, der kun uddannede journalister. Nu er der også kommet en anden uddannelse til, som efterhånden fylder, om ikke lige så meget, så i hvert fald rigtig meget mere end den gjorde fra starten”, siger hun og fortæller, at det faktisk går bedre med at inkludere kommunikatørerne.

”I forhold til, da vi startede tilbage i 2011 og til nu, er der er stor forskel. Det er helt sikkert. Jeg havde måske håbet, at det havde ændret sig mere, når nu vi kom på den nye skole, og den der historik ikke længere sidder i murene.”

Spark døren ind

Helle Tougaard fortæller, at hun flere gange har snakket med sine kolleger fra journalistuddannelsen, når problematikken er kommet op til debat blandt hendes studerende.

”Noget af det jeg får at vide er: Hold så op med at være ofre! I skal også presse på. De må selv komme og sparke døren ind. De må selv gøre noget,” fortæller hun.

Hun kan dog godt forstå, at det kan være svært, når man lige er startet på første semester. Hvis hun skulle komme med et godt råd til det nye semester, der starter efter sommer, så er det at søge indflydelse i DSR.

”Man må gerne beklage sig. Man må gerne pege på uretfærdigheder, men man er også nødt til selv at tage ansvar. Så søg noget indflydelse, og prøv at arbejde med det på de indre linjer. Og så kom, hvis I har nogle gode forslag! Kom endelig med dem. Så vil vi gøre, hvad vi kan. Men vi vil ikke sparke døre ind for jer”, siger hun med en bestemt, men venlig tone.

”Jeg ved jo godt, de kan. De har jo lært, hvad en vinkel er. Og de kan godt lave et interview, og de kan godt skrive en god indledning. Det kan de faktisk godt.”

 

Lea Korsgaard afviser kritikken: Universitetspraktikanterne på Zetland er ikke billig arbejdskraft

Lea Korsgaard afviser kritikken: Universitetspraktikanterne på Zetland er ikke billig arbejdskraft

Lea Korsgaard afviser kritikken: Universitetspraktikanterne på Zetland er ikke billig arbejdskraft

Mediet Zetland søgte i denne praktikrunde ingen journalistpraktikanter, hvilket fik flere studerende til at rejse kritik af Lea Korsgaard, bestyrelsesformand for både DMJX og Zetland. Hun afviser dog, at mediet bør optage flere journalistpraktikanter, samt at økonomi spiller en rolle i valget af praktikanter.

TEKST:  SIMON STOKHOLM NØRSKOV
ILLUSTRATION: KATRINE Å. EDVARDSEN  

Udgivet den 12. maj 2022

I denne praktikrunde søgte mediet Zetland udelukkende to universitetspraktikanter, hvilket fik flere praktiksøgende journaliststuderende til tasterne. En af dem er fjerde semester studerende Daniel Tidemann. Hans primære kritik bygger på, at Lea Korsgaard som forperson og ambassadør for journalisthøjskolen, bør give journaliststuderende, uanset studiestart, en chance for at søge praktik på Zetland.

”Lea Korsgaard har her en gylden mulighed for at sætte handling bag ordene om, at DMJX skal uddanne journalister, der kan gå ud og gøre en forskel på arbejdsmarkedet”, siger journaliststuderende Daniel Tidemann. 

Han anerkender behovet for at bringe flere fagkundskaber ind i journalistikken. Dette er Lea Korsgaards primære argument for valget af universitetspraktikanter. Daniel Tidemann oplever dog, at det klinger hult, når Lea Korsgaard ikke griber chancen og sørger for, at Zetland deltager i praktikrunden, som nylig bestyrelsesformand for DMJX.

”Hvis det er fordi, at Zetland hellere vil have billig arbejdskraft fra universiteterne, er det også helt fair. Så synes jeg bare, at Lea Korsgaard skal være åben omkring det,” siger han.

Den dyre praktikant

Zetland kunne i 2019 rapportere om deres første overskud på bundlinjen. I samme periode søgte mediet deres første journalistpraktikant, som ifølge den seneste overenskomst skal have 13.963 kr. månedligt. Universitetspraktikanter skal derimod ingenting have. 

Udgiver og bestyrelsesformand for Zetland, Lea Korsgaard, afviser dog blankt økonomi, som en væsentlig faktor i mediets valg af praktikanter. 

Vælger Zetland journalistpraktikanter fra, fordi universitetspraktikanter er billigere?

”Nej, det er fordi tværfagligheden både beriger os og praktikanterne”.

Hvis det ikke er på grund af pengene, kan journaliststuderende så regne med flere praktikpladser på Zetland i fremtiden?

”Nej, det tror jeg ikke. Antallet af praktikpladser skal hænge sammen med Zetlands størrelse. Det er vigtigt, at der er så få praktikpladser her på Zetland, så der reelt er tale om en uddannelse for vores praktikanter.” 

Lea Korsgaard uddyber, at praktikanterne netop bliver billig arbejdskraft, hvis man tager for mange ind. Hun anerkender dog, at antallet af journalistpraktikanter er steget i sammenhæng med Zetlands økonomiske vækst.

”Vi begyndte først at tage journalistpraktikanter efter Zetland gik break-even. Derfor har vi kun haft to journalistpraktikanter, så historisk set har balancen været skæv.”

 

Så længe vi har en journalistpraktikant, og lever op til vores forpligtigelse, kan jeg ikke se, at der er noget problem. Med det sagt kan jeg godt forstå, man synes, det er ærgerligt, hvis man drømmer om en praktikplads hos Zetland

– Lea Korsgaard, bestyrelsesformand for DMJX og Zetland

 

Formands-Lea og Zetland-Lea

Lea Korsgaard ser sit ansvar forskelligt, alt efter hvilken hat hun har på. Som stifter af Zetland og tidligere chefredaktør fastslår hun, at Zetland har et medansvar for at uddanne den nye generation af journalister. De vil gerne uddanne praktikanter fra journalistuddannelserne, men de vil ligeså gerne uddanne praktikanter fra universiteterne. 

”Tværfagligheden beriger alle. Det ville også være en fattig ambition kun at ville uddanne journaliststuderende,” siger Lea Korsgaard.

Med formandshatten på mener hun, at hendes ansvar består i at lave en god uddannelse for de studerende. Lea Korsgaard mener ikke, at de to hatte overlapper særlig meget. 

Som skolens bestyrelsesformand skal Lea varetage de studerendes interesser. Samtidig har hun indflydelse på et medie, hvor drømmepladsen i øjeblikket  kun er en mulighed hvert andet semester for journaliststuderende.

”Så længe vi har en journalistpraktikant, og lever op til vores forpligtigelse, kan jeg ikke se, at der er noget problem. Med det sagt kan jeg godt forstå, man synes, det er ærgerligt, hvis man drømmer om en praktikplads hos Zetland,” siger Lea Korsgaard.

Zetland står ikke alene med ideen om tværfaglighed som et berigende element på en redaktion. Lige nu søger både Information, Kristelig Dagblad og Danmarks Radio universitetspraktikanter. 

Overvejer du udveksling? Bare rolig, jeg har bekymret mig på dine vegne

Overvejer du udveksling? Bare rolig, jeg har bekymret mig på dine vegne

Overvejer du udveksling? Bare rolig, jeg har bekymret mig på dine vegne

Får jeg venner i udlandet? Har jeg noget at putte på min praktikhjemmeside? Og hvad med økonomien? Jeg skal på udveksling til efteråret, og jeg har bekymret mig om alle de spørgsmål, du gerne vil have svar på. 

TEKST: sidse marie hansen  
FOTO:  rebecca helene hoffmann

Udgivet den 12. maj 2022

“Jer, der skal på udveksling kommer til at være fucked til praktiksøgning”.

Døren til gul audi var netop blevet banket op, da roen på 1. sal blev afbrudt af min studievenindes kommentar. Der havde været introduktion til tredje semester på journalistuddannelsen, og jeg var ikke dukket op. Jeg grinte af min venindes kommentar på den der lidt overskudsagtige bare-rolig-jeg-har-styr-på-det måde. Men hun ramte noget ømt.er der skal på udveksling kommer til at være fucked til praktiksøgning.”

En latent bekymring, som indtil nu havde ligget bagerst i maven, detonerede den onsdag klokken 14:30 for enden af trappen. For hvad betyder det at gå glip af et helt semester på DMJX?

Jeg skal på udveksling til Beirut i efteråret på mit tredje semester, og jeg glæder mig. Men ærligt, så er jeg vanvittig nervøs. Jeg skifter mellem at tænke på dans, vandpibe og falafel for derefter at tænke på strømsvigt, vanvittige valutaer og uoverskueligt papirarbejde. Nu har jeg skrevet mine bekymringer ned og tilmed inddelt dem efter bekymringsniveau. Den største bekymring er praktiksøgningen, herefter mit sociale liv, så de praktiske omstændigheder og til sidst på bekymringslisten, er, hvordan det faglige niveau er i udlandet.

For at stikke til min bekymringsboble tog jeg fat i tre personer, der skulle hjælpe mig med at be- eller afkræfte mine skrækscenarier. Panelet bestod af Martin Vestergaard, der er praktikkoordinator på journalistuddannelsen, Elisabeth Bjarløv, som er international koordinator og Mikala Emilie Kjærbo Sørensen, der er praktikant på TV2 Østjylland, og som kom hjem fra San Fransisco i december 2021 efter at have været på udveksling på sit fjerde semester.

   

 

”Jeg har stadig kontakt med de fleste af de piger, jeg snakkede med, inden jeg tog afsted. Men selvfølgelig sker der jo ting i folks liv – det står jo ikke bare på pause, fordi man er væk.”

 

– Mikala Sørensen, praktikant på TV2 Østjylland og tidl. udveklingstuderende

Praktiksøgning

Min første alvorlige bekymring handlede om, hvordan jeg skal kunne finde en fed praktikplads, når jeg på fjerde semester skal fortælle medierne, at jeg har brugt et halvt år i Beirut på at lære arabisk og studere islamisk kultur i stedet for at producere TV og fordybe mig i skrift på DMJX.

”Det er jo meget forskellige personer, der vurderer, hvem de vil have som praktikant. Men det er absolut ikke mit indtryk, at det trækker ned at have været på udveksling. Ud fra, hvad jeg har hørt, så kan udveksling give et indtryk af, at man er selvstændig og tør nogle ting,” siger praktikkoordinator Martin Vestergaard som noget af det første, da vi mødes.

På DMJX skal alle 3. semester journaliststuderende igennem et obligatorisk TV-forløb – bortset fra de elever, som er på udveksling. Jeg har manglet information om, hvad det ville betyde for min praktiksøgning, at jeg ikke har lavet de samme TV-produktioner som mine medstuderende.

Martin Vestergaard forklarer, at det nok er et lille plus at have haft TV-forløbet, hvis man specifikt søger et TV-medie. Han lagde dog vægt på, at de fleste medier ikke har krav om, at praktikanterne har haft TV. Ifølge Martin kigger de mere på, hvilken person man er, og om man har en forståelse for journalistisk tænkning.

“Godt nok,” tænkte jeg. Men det lavpraktiske nagede mig stadig, og jeg spurgte, om jeg ville have nok at lægge på min praktikhjemmeside, når jeg misser et helt semesters projekter.

”Jeg forstår udmærket logikken i det, du siger, men jeg har aldrig hørt nogen problematisere det før,” siger Martin Vestergaard. 

 

Mit sociale liv

Hver gang jeg starter et nyt sted, er min første bekymring altid: ”Får jeg nogle venner?” Som i hver gang. Og selvfølgelig skal udveksling ikke være undtagelsen, der befrier mig for koldsveden over måske at stå alene og venneløs i en by, jeg indtil for nylig ikke kunne pege ud på et kort. Derfor er jeg også hurtig til at konfrontere praktikanten Mikala Emilie Kjærbo Sørensen med min bekymring, da hun ringer mig op.

”Hele mit netværk kom igennem universitetet. Vi var 250 udvekslingsstuderende, og alle er i samme båd som dig, og har heller ikke rigtig noget netværk, så man bruger jo hinanden,” siger Mikala Sørensen. 

Universitetet, hun gik på i San Fransisco, havde en god forening for udvekslingsstuderende, og det var en nem måde at møde venner på. Hun havde også boet på hostel i begyndelsen af sit ophold, hvor hun havde fået en amerikansk veninde.

Men én bekymring er, om jeg får nogle udenlandske venner. En anden er, om mine nuværende venner fra studiet har glemt mig, når jeg vender tilbage på DMJX for at gå på fjerde semester. Mikalas studietid har været præget af corona, men hun forstår min bekymring.

”Jeg har stadig kontakt med de fleste af de piger, jeg snakkede med, inden jeg tog afsted. Men selvfølgelig sker der jo ting i folks liv – det står jo ikke bare på pause, fordi man er væk. Jeg tror ikke, folk vælger én fra, når man kommer hjem, men det kræver nok, at man også selv opsøger dem,” siger Mikala.

Sidse Marie Hansen er 2. semesterstuderende på journalistuddannelsen. Til efteråret drager hun med Beirut for at tage et semester som udveklingstuderende. 

Praktiske omstændigheder

Jeg var sen til at beslutte mig for, at jeg ville på udveksling. På mit første semester var jeg mest bare presset over, hvad jeg skulle pakke til rusturen i Visby, så hvordan skulle jeg kunne tænke på at tage til Beirut? Tidligere lå udvekslingen på syvende og ottende semester, og international koordinator Elisabeth Bjarløv kunne godt mærke, at det er et problem, at de studerende skal træffe en beslutning allerede på første semester.

”Vi fornemmer helt klart et fald i antallet af udvekslingsstuderende, i forhold til tidligere. Det er næsten halveret. I er lige startet, og så skal i allerede tænke på at tage ud. Men corona spiller nok også en betydelig rolle i faldet,” siger Elisabeth Bjarløv.

Hun understreger dog også, at DMJX forsøger at gøre op med udfordringen ved blandt andet at holde to infomøder om udveksling i stedet for ét, så eleverne ikke får for meget information på én gang. Samtidig fortæller Elisabeth Bjarløv, at hun oplever, at langt de fleste studerende, der har været på udveksling på tredje semester, har været glade for det, selvom det virkede uoverskueligt i starten.

For Mikala Sørensen var den største bekymring at skulle til USA alene, hvor kulturen er helt anderledes end i Danmark. Hun fortæller, at det var meget angstprovokerende i starten, og at der var mange forhold, hun skulle vænne sig til. Noget så lavpraktisk, som hvilke varer hun kunne købe i supermarkedet var pludselig en stressfaktor.

Og så er der selvfølgelig pengene. I Beirut er der økonomisk krise, så man kan bo i en lejlighed til den rørende sum af 1200 kroner, men Mikalas ophold i USA så noget anderledes ud. Jeg spurgte hende, hvordan hun fik det til at hænge sammen økonomisk.

 ”Det gjorde jeg ikke. Jeg var nødt til at tage SU-lån to gange, mens jeg var afsted. Men jeg var heller ikke villig til at gå på kompromis med mine oplevelser – jeg ville gerne kunne tage til Hawaii og til Las Vegas. Så jeg valgte at tage nogle SU-løn, fordi det her var – og det lyder virkelig kliche, men en once in a lifetime experience,” siger Mikala Sørensen.

 

 

”Vi fornemmer helt klart et fald i antallet af udvekslingsstuderende, i forhold til tidligere. Det er næsten halveret. I er lige startet, og så skal I allerede tænke på at tage ud. Men corona spiller nok også en betydelig rolle i faldet.”

 

– Laurits Nansen, tilrettelægger hos DR

 

Fagligheden i udlandet

Nederst på min bekymringsliste står det faglige. Og det er måske et problem. For på DMJX’s studieservice har tidligere udvekslingsstuderende skrevet om deres ophold i udlandet, og én ting sprang mig i øjnene – det faglige niveau er lavere i udlandet. Mikala Sørensen oplevede også, at niveauet var lavere på hendes universitet, end det havde været på DMJX.

”Mange havde sagt til mig, at man skal vælge mellem det faglige og det sociale, når man er på udveksling. Men jeg havde tænkt vissevasse, det kan jeg sagtens få til at hænge sammen. Men jeg vil virkelig sige, at de personer havde ret, for der sker så mange ting, når du er afsted,” siger Mikala.

Hun tænkte selv meget over, om resten af hendes studiekammerater ville lave en masse produktioner, mens hun var afsted. Mikala skulle søge praktik, mens hun var i USA, så det gjaldt om at have noget at vise frem.

”Jeg havde lige haft et tredje semester, hvor jeg havde knoklet røven ud af bukserne. Så jeg følte godt jeg kunne stå inde for, at jeg havde et afslappet halvt år,” siger Mikala.

Da jeg spurgte Elisabeth Bjarløv ind til, hvordan DMJX sikrer, at skolerne har et vist fagligt niveau, forklarede hun mig, at der findes en slags smiley-ordning over partneruniversiteterne. Når en DMJX-elev kommer hjem fra udveksling skal eleven evaluere alle fag, de har haft. Hvis et partneruniversitet scorer lavt tre gange i træk, så ryger de ud.

”Men I er jo også vant til at have et højt niveau her, hvor det er svært at få høje karakterer. På de udenlandske universiteter er eleverne også typisk lidt yngre. I er ofte ældre og har gået mere i skole, så det kan også godt spille ind på det faglige niveau,” sagde Elisabeth Bjarløv.

Min bekymringsboble er ikke ligefrem bristet, men den ér faktisk rykket længere tilbage i maven. Jeg kommer med sikkerhed til at stå i Beiruts lufthavn med klistrede hænder og høj hvilepuls, mens jeg prøver at huske, hvordan man siger “Vil du hjælpe mig?” på arabisk – men altså, det sker nok ligegyldigt hvad. Og kommer jeg over det, så tror jeg altså ikke, at jeg er helt fucked i forhold til hverken venner, praktiksøgning eller faglighed.

 

En halv meter fra gerningsmanden

En halv meter fra gerningsmanden

En halv meter fra gerningsmanden

Hverdagen som rets- og kriminalreporter indebærer mødet med kriminelle og at se de mørkeste sider af samfundet. En hverdag, som de seneste seks år har været virkeligheden for DR’s retsanalytiker, Louise Dalsgaard.

TEKST: Silje qvist & Mie juhl lorensen
FOTO: rasmus breum 

Udgivet den 02. december 2021

I Indre By spredte panikken sig for alvor, da politiet spærrede af for Nørreport Station. Folk flygtede i rædsel for, hvad det synlige politi kunne betyde. Selv i politiets øjne var der angst at spore. Journalisterne stod på sidelinjen og rapporterede med selv samme frygt i øjnene. Et par timer forinden lød de første skud mod Krudttønden og senere den jødiske synagoge i Krystalgade.

“Det her kommer til at gå over i historien,” var Louise Dalgaards første tanke, da beskederne om terrorangrebet begyndte at tikke ind. Selvom det skete tilbage i 2015, husker hun stadig billederne af det trykkede København.

Louise Dalsgaard, 32, var dengang ny journalist hos DR. Hun var hurtig til at spørge sin redaktør om, hvad hun kunne gøre for at hjælpe i dækningen af terrorangrebet. Det skulle blive starten på hendes karriere som rets- og kriminalreporter. 

I dag sidder Louise Dalsgaard fast placeret bag skrivebordet på DR’s krimiredaktion. Her er hun ansat som retsanalytiker. En stilling, hvor hun ikke kun videregiver det, der sker i retssalen og ude fra den kriminelle virkelighed. Hun har også mulighed for både at sammenligne, vurdere og kommentere på sagerne.

Hos DR er Louise Dalsgaard en del af et team, der i huset mest af alt er kendt som “de travle damer fra krimi”. Indimellem er det nødvendigt, at der rykkes hurtigt, for det er aldrig til at vide, hvornår den næste store sag byder sig til.

”Der er terror med terror på i dag.”

– Louise Dalsgaard, retsanalytiker hos DR

En hverdag med fart på

Dagligdagen er sjældent den samme. Er der ikke noget på programmet fra morgenstunden, tjekker Louise gerne retslisterne og tager en ringerunde for at høre, om der er sket noget inden for hendes kriminalradar. Her snakker hun både med politi, anklagere og forsvarere. Folk, som hun iøvrigt er på fornavn med, og derfor ringer hun altid direkte.

Arbejdsdagen starter klokken 10, og efter et par timer bag skrivebordet er det på tide at rykke ud. Første stop bliver Retten på Frederiksberg. Ingen tid kan gå til spilde. På vejen spiser hun en frokostsalat samtidig med, at hun gør computeren klar til at rapportere fra retssalen. 

“Man lærer virkelig at komme af med sin køresyge i det her job,” siger Louise, mens hun gynger let fra side til side på passagersædet.

Klokken er lidt over tre, og allerede nu har Louise modtaget 35 opkald. Et par af dem klarer hun i bilen.

“Der er terror med terror på i dag,” lyder det fra Louise til en kollega i telefonen. Hendes dage er uforudsigelige, både lange og korte. Det tyder på, at denne dag bliver en af de længere. 

Et fagligt netværk 

Mødet med kilder fra hårde miljøer er en del af Louises jobbeskrivelse. Herunder kilder fra bander, som hun har indkodet på sin privattelefon og kommunikerer med via forskellige krypterede tjenester. Nogle kilder har hun kendt i syv år, mens andre er helt nye.

Kildekontakten er en af grundene til, at Louises adresse i dag er hemmelig. Sikkerheden vil for hende altid være i højsædet. Særligt fordi hun er bosiddende på Nørrebro. Et område, som har oplevet sin del af bandekonflikten, og hvor hun tidligere har dækket sager.

“Når jeg mødes med kilder, tænker jeg altid over, hvor vi mødes. Hvis det ikke er et offentligt sted, er der altid en, der ved, hvor jeg er. Så sender jeg indimellem koordinater,” siger hun.

Hun har dog aldrig været ude for noget voldsomt i sin tid hos DR. Til trods for at hun synes de mest spændende sager sker i mødet med folk, der er på kanten af samfundet.

“Terrorsager, synes jeg, er enormt spændende. Det med at blive klogere på, hvem der gerne vil destabilisere vores samfund,” siger hun.

Det samme gælder for Louise i dækningen af bandemiljøet. For hende viser mange af de samme kendetegn sig hos de to typer af mennesker, der kommer ud i de radikaliserede miljøer. For en stor del af dem bliver det et spørgsmål om at finde en mening med livet og blive en del af et fællesskab.

 

”Det er voldsomt. Du kan sidde en halv meter fra en gerningsmand. Og det er jo ikke bare overskrifter. Det er mennesker, det handler om.”

– Louise Dalsgaard , rets- og kriminalreporter hos DR

På kanten 

Næste punkt på Louises dagsorden er Københavns Byret. Her til aften skal der falde dom i en terrorsag, hvor to unge mænd er anklaget for at planlægge et terrorangreb. Louise træder ind i retssalen. Hun hilser kort på de andre journalister, der er til stede. På forreste række er der en plads til hende. Computeren stiller hun på bordet. Hendes fødder er krydsede og sitrer. Nu kan domsafsigelsen bare begynde. 

Hun rejser sig pænt op, da dommeren træder ind i retssalen. Der bliver sagt et par ord. Der er komplet stilhed i salen foruden dommerens stemme og journalisternes tastende fingre på tastaturet. Dommeren sætter sig. Resten af retssalen følger trop.

Louise sidder på kanten af sædet. Hendes ryg er rank og spændt, og hun rammer på intet tidspunkt stolens ryglæn. Lettere foroverbøjet og med fingrene dansende over tastaturet. Det går stærkt. Hun kigger skiftevis op på tiltalte, dommer og forsvarere. Fortrækker ikke en mine på trods af det, hun hører. Men det er slet ikke tilfældigt. 

“Jeg er enormt bevidst om, hvordan jeg fremstår i retssalen. Derinde bliver man nødt til at holde sin kæft og se neutral ud,” siger hun. 

Hun går meget op i sin væremåde og fremtoning, særligt af hensyn til de pårørende, der kan være til stede i retssalen. Louise foretrækker altid at være til stede. 

“Jeg vil se, hvem det drejer sig om. Det er ikke fordi, det skal undskylde noget, men det giver et nuanceret billede af, hvem det er og hvilke bevæggrunde, der ligger bag.”

Den professionelle hjerne 

Som kriminalreporter er det vigtigt for Louise ikke at tage arbejdet med hjem. Der er en intimitet i et retslokale, og hun beskriver det som umuligt ikke at blive en smule påvirket.

“Det er voldsomt. Du kan sidde en halv meter fra en gerningsmand. Og det er jo ikke bare overskrifter. Det er mennesker, det handler om,” siger Louise.

DR tilbyder både debriefing og krisesamtaler til deres medarbejdere, hvilket Louise før har benyttet sig af. Hun fortæller dog, at hun oftest har brug for at vende tingene med en kollega, der kender til jargonen og temaerne, der hører til retsområdet.

“Du slår nærmest dine følelser fra og din professionelle hjerne til. Når det hele bundfælder sig, kan det være rart at tale ud med en kollega,” siger hun.

Louise er bevidst om, at det ikke er alle, der vil bryde sig om at være i hendes sko. Nogle gange kommer de til at se bevismateriale, som politiet medbringer til retssagerne. Det er ikke altid for sarte sjæle.

For Louise er det nogle gange vigtigt at minde sig selv om, at det er usædvanligt at ende på anklagebænken. På den måde undgår hun et forskruet billede af verden, hvor alle er kriminelle.

“Når man har siddet til sine første ti terrorsager, bliver man ikke lige så påvirket af, hvad der bliver sagt i retssalen. Det er både godt og skidt, fordi man kan miste fornemmelsen for, hvor alvorligt det kan blive,” siger hun.

Men det bliver aldrig hverdag at høre om mennesker, der bliver slået ihjel.

“Gudskelov! Aldrig! Det er lige grusomt at høre om hver eneste gang,” siger hun.

Aftenens TV-avis

Domsafsigelsen er nu afsluttet. Den ene mand dømmes skyldig for terrorplanlægningen. Han har købt to pistoler, to lyddæmpere og tilhørende ammunition. Den anden mand bliver frifundet for terror.

Louise bliver hængende i retssalen et par minutter. Intet skal gå hendes næse forbi. Hun smutter herefter ud i kulden. Afgørelsen skal Louise fortælle om i TV-avisen 18:30. Mørket er faldet på, og Louise må konstatere, at hun ikke har taget nok tøj på, mens hun i sin overgangsjakke tripper for at holde varmen.

Kameraet bliver gjort klar, lyset sættes op, fokus indstilles. Louise må bide kulden i sig, inden hun går live.

“Os reportere har det klart bedst, når det er sommer,” siger Louise smågrinende.

Louise får i øresneglen at vide, at hun er på. Hun står nu fast plantet med spredte ben og et fokuseret blik, mens hun fortæller om aftenens domsafsigelse i terrorsagen. Den er i kassen. Men Louises arbejdsdag slutter ikke helt endnu.

“Jeg skal lige se, om jeg kan nå forsvareren,” siger hun, mens hun løbende forsvinder væk fra kameraets linse og ud i mørket.

Anerkendt fotojournalist er nervøs for fotografiets fremtid. Men er der egentlig noget at frygte?

Anerkendt fotojournalist er nervøs for fotografiets fremtid. Men er der egentlig noget at frygte?

Anerkendt fotojournalist er nervøs for fotografiets fremtid. Men er der egentlig noget at frygte?

Den norske fotojournalist Jonas Bendiksen mener, at teknologien til forfalskning af fotografier er blevet så nem at anvende, at fotografiet står på usikker grund. Med sin seneste fotobog har han givet et eksempel på sin bekymring.

TEKST: Astrid Kjær
FOTO: Jonas Bendiksen 

Udgivet den 02. december 2021

Tilbage i august måned var fotografer fra hele verden samlet til den anerkendte festival for fotojournalister Visa ​​Pour l’Image i den sydfranske by Perpignan. 

Den norske fotojournalist Jonas Bendiksen havde pakket sin kuffert og var fløjet over tre landegrænser for at stå klar til en betydningsfuld dag i Frankrig. Til årets festival havde han blandt andre fået æren af at fremvise fotografier fra sin seneste fotobog, Book of Veles.

Hans nervøsitet skinnede igennem. Men ingen havde forudset, at de fotografier, han skulle til at vise, var falske. 

Falske nyheder vækker interesse 

Vi så det under den amerikanske valgkamp i 2016, hvor Donald Trump vandt over Hillary Clinton. Her blev falske nyheder fabrikeret i stor stil. Flere personer fra Rusland og Østeuropa levede i den periode af at fabrikere falske nyheder til valgkampen. Specielt den Nordmarkedonske by Veles fik megen opmærksomhed efter valgkampen, idet den efter sigende havde været centrum for produktionen af fake news.

Interessen for byen Veles og dens betydning under valgkampen fangede den norske fotojournalist Jonas Bendiksen. Han er en del af den internationale fotokollektiv Magnum og anerkendt for sine fotografier. Han havde aldrig tidligere benyttet sig af forfalskninger, inden hans fokus faldt på Veles.

“Jeg blev fascineret af byen og tanken om, at nogle personer i Nordmarkedonien havde indflydelse på amerikansk politik. Specielt da personerne ikke havde nogen intention om at påvirke det politiske landskab, men blot ønskede at tjene penge,” siger han.  

Jonas Bendiksen havde i en længere periode været bekymret for udviklingen af teknologiens indvirkning på informationer generelt og fotografiet specifikt. Først og fremmest de falske informationer som figurerer på internettet, og senere hvor svært det kan være at skelne virkeligheden fra fabrikation. 

“Fotografiet er et meget fleksibelt medium, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at forstå intentionen og konteksten med fotografierne. Jeg er bekymret for, at fotografiet mister sin egenkraft og blot bliver en illustration,” siger Jonas Bendiksen.  

Situationen i Veles fodrede denne bekymring. Derfor besluttede Jonas Bendiksen sig for at kreere en fotobog, der skulle sætte fokus på emnet og rejse en debat om de teknologiske muligheder, som påvirker fotografiet og dets fremtid. 

“Book of Veles kom af min forvirring om, hvad det er, der sker med informationslandskabet og måden, information breder sig – både syntetiske billeder og syntetisk tekst,” siger han.

Fotografierne er fra Jonas Bendiksens fotobog ‘Book of Veles’. Hold musen henover fotoet, for at se mere. 

Rejsen til Veles 

Derfor rejste Jonas Bendiksen til Veles for at fotografere forskellige baggrundsbilleder fra byen. Men i stedet for at anvende virkelige personer i fotografierne, lagde han computergenererede figurer, der skulle forestille byens borgere, ind på baggrundsbilleder. Han fandt forskellige YouTube-videoer, der viste, hvordan han ved hjælp af algoritmer kunne manipulere med fotografierne. 

Book of Veles blev et eksperiment for at undersøge, hvor langt teknologien er kommet, hvor enkel den er at tage i brug, og om den kan bruges af hvem som helst. 

“Arbejdet med fotobogen skulle teste, om teknologien med forfalskninger af billeder var blevet så god og enkel, at selv jeg kunne tage den i brug,” fortæller han.

Det skulle vise sig, at Bendiksen nemt kunne lære at bruge teknologien, og gennem anvendelsen af algoritmer forfalskede han sine billeder.

Personerne på Bendiksen fotografier er ikke virkelige mennesker, men computergenererede figurer, som Bendiksen har fra et computerspil. 

Ingen opdager forfalskningen 

Der var sat et kæmpe lærred op til festivalen, så billederne kunne ses af alle de folk, som var repræsenteret fra fotobranchen. Jonas Bendiksen var meget nervøs op til og forventede en reaktion, så snart billederne blev vist. Men ingen reagerede på forfalskningerne. I stedet oplevede han at blive hyldet for sine fotografier af de tilstedeværende såvel som på sociale medier. Det var først, da han selv plantede spor på internettet om sine falsknerier, at omverdenen fandt ud af, at hans billeder var falske.  

Netop denne reaktion – eller manglen på samme – gjorde Jonas Bendiksen mere sikker i sin sag.  

“Det er vigtigt at være kritisk overfor den måde, man i løbet af de seneste ti år har spredt fotografiet på, og hvordan man bruger fotografiet. Dette har totalt ændret sig. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men den kommer med mange udfordringer. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi håndterer det,“ siger han.  

I et interview i Deadline på DR2 supplerer Bendiksen med sit bud på, hvordan problemet skal bekæmpes. 

“Det er noget, vi som samfund må uddanne os til at håndtere. Vi skal have teknologiske løsninger på plads, de sociale medier må tage ansvar, og så skal der undervises i det i skolen,” siger han.

  

Er der noget at frygte? 

Maximilian Schlüter, Ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet under Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, har en lidt anden tilgang end Jonas Bendiksen, når det kommer til teknologiens udvikling og forfalskning. 

Schlüter mener ikke, at man som sådan skal frygte teknologien. Som så meget andet handler det om, hvordan man bruger teknologien, og i hvilken kontekst den fremgår.

Desuden nævner Schlüter, at der i tidens løb har været utallige eksempler på fabrikerede og manipulerede billeder.

“Bekymringen for fotografiet blev også betvivlet, da billedredigering kom, og igen da photoshop kom. Der er mange eksempler på, at fotografiet er blevet, hvis ikke forfalsket, så redigeret gennem mange år,” siger han. 

En pointe, som Jonas Bendiksen er enig i. Dog står han ved sin holdning om, at der skal ændringer til, hvis vi skal lære at navigere i de utallige informationer og fotografier, som kommer til at pryde eller skamfere mediebilledet og internettet i fremtiden. Og første skridt er at få gang i snakken.  

“Målet var at sætte gang i en samtale om kunstig information. Men samtalen har fundet sted i langt flere arenaer, end jeg turde håbe på. Internationalt bliver der skrevet og snakket mere om det, både i fotografi-miljøet, men også langt uden for dette miljø, og det havde jeg virkelig håbet på.”